OSPST PFTA

Strzelectwo terenowe

Global

Kilka konkurencji strzeleckich rozgrywanych przy użyciu karabinów pneumatycznych (popularnie zwanych wiatrówkami). >>>

FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 8 do 50 metrów - najczęściej w postawie siedzącej. >>>

HUNTER FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 7 do 42 metrów - najczęściej
w postawie leżącej. >>>

Silhouette

Global

Zawodnik strzela z postawy stojącej do czterech grup małych figurek (po 5 szt.) ustawionych na czterech dystansach. >>>

[SPRAWOZDANIE] Wyborcze Walne Zebranie OSPST PFTA (1.08.2020r.)

Łazy 1.08.2020r.

Sprawozdanie z obrad Wyborczego Walnego Zebrania OSPST PFTA, które odbyło się 01 sierpnia 2020r. w Łazach:

I. O godzinie 15:00 Przewodniczący Zarządu OSPST PFTA Paweł Grabowski zaprosił członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie w pierwszym terminie. Po sprawdzeniu obecności z uwagi na brak quorum podjęto decyzję o rozpoczęciu Walnego Zebrania w terminie drugim tj. o godzinie 15:10.

II. O godzinie 15:10 rozpoczęto obrady Walnego Zgromadzenia OSPST PFTA.

1. Sprawdzono listę obecności członków OSPST PFTA. Potwierdzono obecność 36 członków Stowarzyszenia (lista obecności w załączniku).

2. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego zebrania wybrano Andrzeja Dylewskiego a na Sekretarza WZ wybrano Pawła Grabowskiego.

3. W głosowaniu jawnym do komisji skrutacyjnej wybrano Grzegorza Grabowskiego i Radosława Koclęgę.

4. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i przeniesieniem dodatniego wyniku finansowego za rok 2019 na poczet funduszu podstawowego tj. funduszu statutowego. W głosowaniu jawnym zatwierdzono sprawozdanie finansowe
( 36 Za / 0 Przeciw / 0 wstrzymujących ).

5. Następnie Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium odchodzącemu Zarządowi. Walne Zebranie udzieliło absolutorium odchodzącemu Zarządowi ( 36 Za / 0 Przeciw /
0 wstrzymujących ).

6. Zgłoszono kandydatów do Zarządu kolejnej 2-letniej kadencji 2020-2022:
- Aleksandra Wieloszyńska ( 35 Za / 0 Przeciw / 1 wstrzymujących )
- Robert Wróbel ( 35 Za / 0 Przeciw / 1 wstrzymujących )
- Andrzej Dylewski ( 35 Za / 0 Przeciw / 1 wstrzymujących )
7. W głosowaniu tajnym za przyjęciem powyższych kandydatur głosowano jak wyżej. WZ postanowiło, że kolejny Zarząd utworzą:
- Aleksandra Wieloszyńska
- Robert Wróbel
- Andrzej Dylewski

8. W głosowaniu tajnym wybrano przyszłego przewodniczącego Zarządu:
- Aleksandra Wieloszyńska ( 36 Za / 0 Przeciw / 0 wstrzymujących )
- Robert Wróbel ( 0 Za / 0 Przeciw / 0 wstrzymujących )
- Andrzej Dylewski ( 0 Za / 0 Przeciw / 0 wstrzymujących )
Oddano głosów 36.
W związku z powyższym na Przewodniczącego Zarządu wybrano Aleksandrę Wieloszyńską.
Nowy Zarząd w czasie swojego pierwszego posiedzenia zdecydował, że Andrzej Dylewski będzie pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu, a Robert Wróbel funkcję Sekretarza Zarządu.

9. Zgłoszono kandydatów do 3-osobowej Komisji Rewizyjnej:
- Marcin Drabik ( 34 Za / 0 Przeciw / 2 wstrzymujących )
- Rafał Pachnik ( 32 Za / 1 Przeciw / 3 wstrzymujących )
- Adam Poliński ( 34 Za / 0 Przeciw / 2 wstrzymujących )
Zarządzono głosowanie, w którym każdy uczestnik Walnego Zebrania mógł oddać swój głos na każdego kandydata. Głosowano jak wyżej.
Kandydaci z najwyższym poparciem zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej tj.:
- Marcin Drabik
- Rafał Pachnik
- Adam Poliński
Następnie członkowie Komisji Rewizyjnej w czasie swojego pierwszego posiedzenia wybrali Przewodniczącego w osobie Marcina Drabika.

10. Zgłoszono kandydatów do 3-osobowego Sądu Koleżeńskiego:
- Paweł Grabowski ( 26 Za / 0 Przeciw / 6 wstrzymujących )
- Leszek Domagała ( 24 Za / 0 Przeciw / 7 wstrzymujących )
- Wiesław Smardz ( 11 Za / 0 Przeciw / 24 wstrzymujących )
- Radosław Rozum ( 32 Za / 0 Przeciw / 3 wstrzymujących )
- Rafał Zych ( 26 Za / 0 Przeciw / 9 wstrzymujących )
Zarządzono głosowanie, w którym każdy uczestnik Walnego Zebrania mógł oddać swój głos na każdego kandydata. Głosowano jak wyżej.

Kandydaci z najwyższym poparciem zostali wybrani do Sądu Koleżeńskiego tj.:
- Paweł Grabowski
- Radosław Rozum
- Rafał Zych
Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został Radosław Rozum, który otrzymał najwyższe indywidualne poparcie wśród głosujących.

11. Zostały zgłoszone następujące wolne wnioski:
- przeniesienie zaległych spraw pozostających w gestii Sądu Koleżeńskiego do składu SK nowej kadencji (zatwierdzono uchwałą WZ - 34 Za / 0 Przeciw / 2 wstrzymujących)
- propozycja podziału kategorii Juniorów na Młodszych i Starszych

12. Na tym zakończono obrady Walnego Zebrania OSPST PFTA.


....................................................................................

Przewodniczący Walnego Zebrania: Andrzej Dylewski

....................................................................................

Sekretarz Walnego Zebrania: Paweł Grabowski

PFTA PROMO

Społeczność

forum-bron.pl

KONTAKT

OSPST PFTA

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regon: 146236637

NIP: 113-285-81-92