OSPST PFTA

Strzelectwo terenowe

Global

Kilka konkurencji strzeleckich rozgrywanych przy użyciu karabinów pneumatycznych (popularnie zwanych wiatrówkami). >>>

FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 8 do 50 metrów - najczęściej w postawie siedzącej. >>>

HUNTER FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 7 do 42 metrów - najczęściej
w postawie leżącej. >>>

Silhouette

Global

Zawodnik strzela z postawy stojącej do czterech grup małych figurek (po 5 szt.) ustawionych na czterech dystansach. >>>

[SPRAWOZDANIE] Wyborcze Walne Zebranie OSPST PFTA (5.05.2018r.)

Kolibki 05-05-2018

Sprawozdanie z obrad Wyborczego Walnego Zebrania OSPST PFTA, które odbyło się 05 maja 2018r. w Kolibkach:

I. O godzinie 18:30 Przewodniczący Zarządu OSPST PFTA Andrzej Dylewski zaprosił członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie w pierwszym terminie. Po sprawdzeniu obecności z uwagi na brak quorum podjęto decyzję o rozpoczęciu Walnego Zebrania w terminie drugim tj. o godzinie 19:00.

II. O godzinie 19:00 rozpoczęto obrady Walnego Zgromadzenia OSPST PFTA.

1. Sprawdzono listę obecności członków OSPST PFTA. Potwierdzono obecność 42 członków Stowarzyszenia (lista obecności w załączniku).

2. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie Andrzeja Dylewskiego a na Sekretarza WZ wybrano jednogłośnie Pawła Grabowskiego.

3. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i przeniesieniem dodatniego wyniku finansowego za rok 2017 na poczet funduszu podstawowego tj. funduszu statutowego. W głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe.

4. Następnie Przewodniczący zebrania zarządził głosowaniem nad udzieleniem absolutorium odchodzącemu Zarządowi. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium odchodzącemu Zarządowi.

5. Zgłoszono kandydatów do Zarządu kolejnej 2-letniej kadencji 2018-2020: Pawła Grabowskiego, Andrzeja Dylewskiego i Grzegorza Grabowskiego.

6. W głosowaniu tajnym za przyjęciem kandydatury Pawła Grabowskiego oddano 41 głosów (0 przeciw, 1 wstrzymujący), Andrzeja Dylewskiego 39 głosów (0 przeciw, 3 wstrzymujące) oraz Grzegorza Grabowskiego 36 głosów (0 przeciw, 6 wstrzymujących). WZ postanowiło, że kolejny Zarząd utworzą: Paweł Grabowski, Andrzej Dylewski i Grzegorz Grabowski.

7. W głosowaniu tajnym wybrano przyszłego przewodniczącego Zarządu.

Oddano 42 głosy:

Paweł Grabowski - 39 głosów.

3 członków wstrzymało się od głosu.

W związku z powyższym na Przewodniczącego Zarządu wybrano Pawła Grabowskiego.

Nowy Zarząd w czasie swojego pierwszego posiedzenia zdecydował, że Andrzej Dylewski będzie pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu, a Grzegorz Grabowski funkcję Sekretarza Zarządu.

8. Zgłoszono kandydatów do 3-osobowej Komisji Rewizyjnej: Jarosława Majdę, Krzysztofa Kowalczyka, Gabriela Węcla oraz Rafała Pachnika. Zarządzono głosowanie, w którym każdy uczestnik Walnego Zebrania mógł oddać swój głos na każdego kandydata (łącznie 4 głosy):

Jarosław Majda – 7.

Krzysztof Kowalczyk – 35.

Gabriel Węcel – 27.

Rafał Pachnik – 34.

Kandydaci z najwyższym poparciem zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej tj.: Krzysztof Kowalczyk, Gabriel Węcel oraz Rafał Pachnik. Następnie członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali Przewodniczącego w osobie Krzysztofa Kowalczyka.

9. Zgłoszono kandydatów do 3-osobowego Sądu Koleżeńskiego: Jarosława Majdę, Rafała Zycha, Mirosława Maciejewicza, Katarzynę Grabowską i Piotra Remiszewskiego. Zarządzono głosowanie, w którym każdy uczestnik Walnego Zebrania mógł oddać swój głos na każdego kandydata (łącznie 5 głosów):

Jarosław Majda – 1.

Rafał Zych – 29.

Mirosław Maciejewicz – 40.

Katarzyna Grabowska – 22.

Piotr Remiszewski – 37.

Kandydaci z najwyższym poparciem zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej tj.: Mirosław Maciejewicz, Piotr Remiszewski, Rafał Zych. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został Mirosław Maciejewicz, który otrzymał największe poparcie podczas głosowania.

10. Zostały zgłoszone następujące wolne wnioski:

- podniesienie składki członkowskiej (zakończone dyskusją wśród uczestników WZ)

- zmiana Regulaminu Powoływania Reprezentacji (WZ zobowiązał Zarząd – 39 głosów za – do zmiany regulaminu mającej na celu zapewnienie takiego samego wsparcia, jakie otrzymują członkowie drużyny tj. pierwszej reprezentacji PFTA, najlepszym dwóm zawodnikom HFT2)

- omówiono sposoby promocji Stowarzyszenia oraz terenowego strzelectwa pneumatycznego (zakończone dyskusją wśród uczestników WZ)

- podjęto wstępną decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania na zawodach kończących cykl Pucharu PFTA 2018, celem kolejnego omówienia działań Stowarzyszenia w większym gronie jego członków

11. Na tym zakończono obrady Walnego Zebrania OSPST PFTA.

 

....................................................................................

Przewodniczący Walnego Zebrania: Andrzej Dylewski

 

 

....................................................................................

Sekretarz Walnego Zebrania: Paweł Grabowski

 

Załączniki:

1. Lista obecności

2. Porządek Obrad Walnego Zebrania OSPST PFTA

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Kolibki 05-05-2018

Lista obecności podczas Wyborczego Walnego Zebrania OSPST PFTA z dnia 05 maja 2018r.

1.       Paweł Grabowski

2.       Radosław Koclęga

3.       Grzegorz Grabowski

4.       Katarzyna Grabowska

5.       Tomasz Zataj

6.       Andrzej Dylewski

7.       Dariusz Rup

8.       Radosław Rozum

9.       Marcin Drabik

10.    Rafał Pachnik

11.    Przemysław Godek

12.    Tomasz Marszałek

13.    Sławomir Opiela

14.    Marcin Markisz

15.    Tomasz Kocemba

16.    Krzysztof Kowalczyk

17.    Sylwester Ratomski

18.    Maciej Pietruszka

19.    Tomasz Merski

20.    Jarosław Selerski

21.    Jarosław Majda

22.    Magdalena Czorny

23.    Robert Szambelan

24.    Dariusz Kida

25.    Tomasz Wróblewski

26.    Rafał Zych

27.    Piotr Rose

28.    Dariusz Drewing

29.    Mirosław Maciejewicz

30.    Tomasz Cielepak

31.    Krzysztof Szałkowski

32.    Mirosław Szałkowski

33.    Piotr Czarnowski

34.    Gabriel Węcel

35.    Grzegorz Mazur

36.    Tomasz Żebracki

37.    Wacław Stamirski

38.    Aleksandra Wieloszyńska

39.    Robert Wróbel

40.    Piotr Remiszewski

41.    Jarosław Majewski

42.    Janusz Pelucha

  

ZAŁĄCZNIK NR 2

Kolibki 05-05-2018

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia OSPST PFTA z dnia 05 maja 2018r:

1. Sprawdzenie listy Obecności.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZ.

3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz głosowanie w formie uchwały za jego zatwierdzeniem.

4. Głosowanie w formie uchwały nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

5. Zgłoszenia kandydatów do Zarządu kolejnej 2-letniej kadencji 2018-2020.

6. Wybór w formie Uchwały 3 członków Zarządu nadchodzącej kadencji.

7. Wybór w formie Uchwały przewodniczącego Zarządu.

8. Przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

9. Wybór w formie Uchwały 3 członków Komisji Rewizyjnej.

10. Przedstawienie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego.

11. Wybór w formie Uchwały Sądu Koleżeńskiego.

12. Wybór w formie Uchwały Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

13. Wolne wnioski / dyskusja.

14. Zakończenie obrad WZ OSPST PFTA.

 

PFTA PROMO

Społeczność

forum-bron.pl

KONTAKT

OSPST PFTA

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regon: 146236637

NIP: 113-285-81-92