OSPST PFTA

Strzelectwo terenowe

Global

Kilka konkurencji strzeleckich rozgrywanych przy użyciu karabinów pneumatycznych (popularnie zwanych wiatrówkami). >>>

FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 8 do 50 metrów - najczęściej w postawie siedzącej. >>>

HUNTER FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 7 do 42 metrów - najczęściej
w postawie leżącej. >>>

Silhouette

Global

Zawodnik strzela z postawy stojącej do czterech grup małych figurek (po 5 szt.) ustawionych na czterech dystansach. >>>

[REGULAMIN] Regulamin pracy Głównej Komisji Regulaminowej

1. Zgodnie z pkt 26.1 Statutu Stowarzyszenia Zarząd Główny powołuje członków Głównej Komisji Regulaminowej, zwanej dalej GKR.

2. W kadencji 2014-2016 Zarząd Główny postanowił powołać komisję w następującym składzie osobowym:

a) Przewodniczący GKR

b) 3-osobowa podkomisja HFT

c) 3-osobowa podkomisja FT

d) 3-osobowa podkomisja Silhouette

3. Pracami GKR kieruje Przewodniczący powoływany przez Zarząd Główny. Do jego obowiązków należy czynny udział w pracach nad regulaminami wszystkich konkurencji, przestrzeganie terminów wyznaczonych przed Zarząd, dbałość o formę, jednolitość i unifikację przygotowywanych regulaminów oraz przedstawianie Zarządowi wypracowanych demokratycznie przez stosowne podkomisje regulaminów.

4. Przewodniczący w sprawach merytorycznych nie ma prawa veta oraz nie może narzucić swoich rozwiązań poszczególnym podkomisjom (przysługuje mu prawo głosu na zasadzie analogicznej jak każdemu członkowi stosownej podkomisji). W sprawach nierozstrzygniętych decyduje Zarząd Główny.

5. Prace GKR mogą być prowadzone między innymi na specjalnym podforum GKR, do którego dostęp mają jedynie członkowie GKR oraz przedstawiciele Zarządu Głównego. Członkowie GKR mogą korzystać w dowolnej formie z konsultacji społecznych, ale Zarząd nie przewiduje rozszerzenia dostępu do podforum GKR dla dodatkowych konsultantów.

6. W przypadku ewentualnych niejasności związanych z zapisami poszczególnych regulaminów, GKR jest zobowiązana do przedstawienia stosownej interpretacji przepisów najpóźniej do 14 dni od otrzymania zapytania. Ostateczną i oficjalną interpretację przekazuje Przewodniczący GKR. Interpretacja wchodzi w życie w momencie jej upublicznienia.

7. Pozostałe zadania GKR reguluje pkt 26.2 Statutu Stowarzyszenia.

8. Zarząd Główny ustala, że nowelizacje regulaminów lub nowe regulaminy mają zostać przedstawione do zatwierdzenia Zarządowi najpóźniej na dwa miesiące po ostatnich zawodach danego sezonu.

9. W przypadku rezygnacji któregoś z członków GKR, Zarząd Główny powoła w wolne miejsce kolejną osobę.

10. Zarząd główny zastrzega sobie prawo do zmiany składu osobowego GKR w dowolnym momencie trwania kadencji oraz dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

PFTA PROMO

Społeczność

forum-bron.pl

KONTAKT

OSPST PFTA

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regon: 146236637

NIP: 113-285-81-92