OSPST PFTA

Strzelectwo terenowe

Global

Kilka konkurencji strzeleckich rozgrywanych przy użyciu karabinów pneumatycznych (popularnie zwanych wiatrówkami). >>>

FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 8 do 50 metrów - najczęściej w postawie siedzącej. >>>

HUNTER FIELD TARGET

Global

Zawodnik strzela do celów umieszczonych na dystansie od 7 do 42 metrów - najczęściej
w postawie leżącej. >>>

Silhouette

Global

Zawodnik strzela z postawy stojącej do czterech grup małych figurek (po 5 szt.) ustawionych na czterech dystansach. >>>

[SPRAWOZDANIE] Wyborcze Walne Zebranie OSPST PFTA (6.04.2014r.)

Kraków Pasternik 06-04-2014

Sprawozdanie z obrad Walnego Zgromadzenia OSPST PFTA w dniu 06 kwietnia w Krakowie Pasterniku:

I. O godzinie 15:45 Tomasz Zataj Przewodniczący Zarządu OSPST PFTA zaprosił członków stowarzyszenia na Walne Zebranie w pierwszym terminie. Po sprawdzeniu obecności z uwagi na brak quorum podjęto decyzję o rozpoczęciu Walnego Zebrania w terminie drugim tj. o godzinie 16:00.

II. O godzinie 16:00 rozpoczęto obrady Walnego Zgromadzenia OSPST PFTA.

1. Sprawdzono listę obecności członków OSPST PFTA. Potwierdzono obecność 46 członków stowarzyszenia ( lista obecności w załączniku).

2. W głosowaniu jawnym na Przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie Andrzeja Dylewskiego a na Sekretarza WZ wybrano jednogłośnie Tomasza Kocembę.

3. Przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad Walnego Zebrania przyjęto jednogłośnie.

4. Ustępujący Zarząd udzielił Informacji o swojej działalności w okresie dwu letniej kadencji oraz o stanie obecnym OSPST PFTA.

5. W głosowaniu jawnym zatwierdzono działania Zarządu I kadencji 2012-2014.

Oddano w sumie 46 głosów.

Za zatwierdzeniem działań Zarządu I kadencji oddano 41 głosów.

Nie było sprzeciwów w głosowaniu w przedmiocie zatwierdzenia działań Zarządu I kadencji.

W głosowaniu w przedmiocie zatwierdzenia działań Zarządu I kadencji 5 członków wstrzymało się od głosu.

6. W tym miejscu do spotkania dołączył kolejny członek stowarzyszenia zgodnie z listą obecności ( tym samym ilość obecnych członków Stowarzyszenia wynosiła 47 osób).

7. Zgłoszono kandydatów do Zarządu kolejnej dwu letniej kadencji 2014-2016: Pawła Grabowskiego , Witolda Bojanowskiego i Adama Polińskiego.

8. Kandydaci do Zarządu kolejnej dwu letniej kadencji 2014-2016: Paweł Grabowski , Witold Bojanowski i Adam Poliński zaprezentowali swoje osoby i programy.

9. W głosowaniu jawnym jednogłośnie uchwalono wybór zgłoszonych kandydatów na 3 członków Zarządu nadchodzącej kadencji.

10. W głosowaniu tajnym wybrano przyszłego przewodniczącego Zarządu.

Oddano 47 głosów.

Członkowie stowarzyszenia podzielili swoje głosy w następujący sposób:

Witold Bojanowski 28

Paweł Grabowski 17

Adam Poliński 1

Jeden członek wstrzymał się od głosu.

W związku z powyższym na Przewodniczącego Zarządu wybrano Witolda Bojanowskiego.

11. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano Pawła Grabowskiego na zastępcę Przewodniczącego Zarządu a Adama Polińskiego na Sekretarza.

12. Przedstawiono kandydatów do Komisji Rewizyjnej : Rafała Roznera, Marcelego Kotkowskiego i Pawła Minorowicza.

13. W głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie 3 członków Komisji Rewizyjnej : Rafała Roznera, Marcelego Kotkowskiego i Pawła Minorowicza.

14. Przedstawiono kandydatów do Sądu Koleżeńskiego: Mieczysława Cupiała , Andrzeja Dunina, Michała Wawrzyniaka.

15. W głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie członków Sądu Koleżeńskiego.

16. W głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie Mieczysława Cupiała na Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

17. Zarząd zobowiązał się do przedstawienia planu działań PFTA na lata 2014-2016 najpóźniej do dnia 22 czerwca 2014 ( termin Międzynarodowych Mistrzostw Polski FT / HFT 2014).

Przewodniczący Zarządu zadeklarował , że OSPST PFTA zostanie inicjatorem propozycji stworzenia międzynarodowej organizacji skupiającej strzelców Hunter Field Target wzorem międzynarodowej organizacji skupiających strzelców Field Target.

18. Nie wniesiono żadnych dodatkowych wniosków.

19. Na tym zakończono obrady Walnego Zebrania OSPST PFTA.

 

....................................................................................

Przewodniczący Walnego Zebrania: Andrzej Dylewski

 

 

..................................................................................

Sekretarz Walnego Zebrania: Tomasz Kocemba

 

Załączniki:

1. Lista obecności

2. Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia OSPST PFTA

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Kraków Pasternik 06-04-2014

Lista obecności podczas Walnego Zgromadzenia OSPST PFTA w dniu 06 kwietnia w Krakowie Pasterniku.

1. Paweł Pszczoliński

2. Mariusz Kaczmarek

3. Błażej Łukjanowicz

4. Mariusz Szram

5. Andrzej Dunin

6. Mirosław Maciejewicz

7. Krzysztof Faryński

8. Tomasz Cielepak

9. Piotr Tomaszewski

10. Adam Poliński

11. Rafał Pachnik

12. Witold Bojanowski

13. Mieczysław Cupiał

14. Tomasz Wróblewski

15. Sławomir Kuziel

16. Janusz Pelucha

17. Łukasz Miler

18. Paweł Konicki

19. Przemysław Godek

20. Jarosław Majda

21. Sławomir Czapla

22. Jolanta Wiśniewska

23. Grzegorz Grabowski

24. Damian Straszak

25. Michał Wawrzyniak

26. Mirosław Winiarek

27. Andrzej Dylewski

28. Jacek Jakimowicz

29. Maciej Strychalski

30. Alicja Miler

31. Antoni Kąkolewski

32. Roman Harasim

33. Robert Szambelan

34. Leszek Domagała

35. Grzegorz Iwaniak

36. Tomasz Klimunt

37. Rafał Rozner

38. Paweł Grabowski

39. Tomasz Kocemba

40. Paweł Minorowicz

41. Radosław Rozum

42. Marceli Kotkowski

43. Bartosz Łuczak

44. Dariusz Szybist

45. Tomasz Zataj

46. Krzysztof Szczurek

47. Krzysztof Zając

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Kraków Pasternik 06-04-2014

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia OSPST PFTA w dniu 06 kwietnia w Krakowie Pasterniku:

1. Sprawdzenie listy Obecności.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZ.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja ustępującego Zarządu po dwu letniej kadencji o stanie obecnym OSPST PFTA (uwarunkowania formalne).

5. Głosowanie nad zatwierdzeniem działań Zarządu I kadencji 2012-2014.

6. Zgłoszenia kandydatów do Zarządu kolejnej dwu letniej kadencji 2014-2016.

7. Prezentacja kandydatów – ew. dyskusja/pytania,

(Każdy z kandydatów w krótkim wystąpieniu proszony będzie o przedstawienie swojej wizji pracy w Zarządzie, wizji Stowarzyszenia, oraz odpowie na ew. pytania zgromadzonych).

8. Wybór w formie Uchwały 3 członków Zarządu nadchodzącej kadencji.

9. Wybór w formie Uchwały przewodniczącego Zarządu.

10. Wybór w formie Uchwały Zastępcy i Sekretarza Zarządu.

11. Przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

12. Wybór w formie Uchwały 3 członków Komisji Rewizyjnej.

13. Przedstawienie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego.

14. Wybór w formie Uchwały Sądu Koleżeńskiego.

15. Wybór w formie Uchwały Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

16. Uchwała dotycząca zatwierdzenia planu działań PFTA na lata 2014-2016 na podstawie prezentacji kandydatów wybranych następnie do Zarządu Stowarzyszenia.

17. Sprawy wniesione.

18. Zakończenie obrad WZ OSPST PFTA.

PFTA PROMO

Społeczność

forum-bron.pl

KONTAKT

OSPST PFTA

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regon: 146236637

NIP: 113-285-81-92